Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Payment Solutions spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Payment Solutions geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Payment Solutions. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Payment Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste update werd uitgevoerd op 13/02/2023. Voor verdere informatie kan u ons altijd bereiken via marketing@payment-solutions.be.

Contact

Payment Solutions

Ninovesteenweg 198/39

9320 Aalst

+32 484 870 070

BE 0711.825.986